https://www.traditionrolex.com/20

https://www.traditionrolex.com/20

Pravidla ochrany soukromí - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Podmínek použití portálu znamyterapeut.cz a podléhají pravidlům popsaným v těchto podmínkách a po akualizaci vyhovují novému nařízení EK zvanému "GDPR".

Berte prosím na vědomí, že jakýkoli obsah, který uživatelé poskytnou nebo nahrají na stránky ZnamyTerapeut.cz se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Jaké informace znamyterapeut.cz shromažďuje?

Po registraci, koupi služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky znamyterapeut.cz nebo svůj účet, shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. Všechny údaje, které shromažďujeme, tak činíme z oprávněného zájmu, jelikož jsou nedílnou součástí fungování tohoto portálu.

Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa, případně telefonní číslo a adresa), které poskytujete webu ZnamyTerapeut.cz při registraci na ZnamyTerapeut.cz nebo účastí na různých aktivitách na stránkách ZnamyTerapeut.cz, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nebo diskuze na našem fóru.

Cookies: Při návštěvě stránek ZnamyTerapeut.cz vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu ZnamyTerapeut.cz. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek ZnamyTerapeut.cz nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „příjímat cookies“ vypnuta.

Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru ZnamyTerapeut.cz hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na ZnamyTerapeut.cz nebo procházení ZnamyTerapeut.cz stránek naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které Váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. Váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace

Pokud nám svěříte Vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím ZnamyTerapeut.cz stránek, používáme tyto Vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb ZnamyTerapeut.cz stránek.

Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci Vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na ZnamyTerapeut.cz, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.

Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn ZnamyTerapeut.cz stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost ZnamyTerapeut.cz stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.

Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě ZnamyTerapeut.cz; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

Kdy ZnamyTerapeut.cz zveřejňuje informace

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení a opět pouze v oprávněném zájmu a vyjma marketingových nabídek. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.

Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.

Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

ZnamyTerapeut.cz si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které ZnamyTerapeut.cz považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti ZnamyTerapeut.cz, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím ZnamyTerapeut.cz služeb, v tomto případě Vám ZnamyTerapeut.cz nemusí být schopen poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit Váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory, či informace nahrané uživateli na stránky ZnamyTerapeut.cz nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany Vašeho soukromí a bezpečí (například po Vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření Vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně, případně je máme z veřejně dostupných informací na internetu a vzhledem k povaze a oboru poskytování služeb veřejnosti na našem portálu, považujeme tyto údaje za dobrovolně zveřejněné a zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem.

Samozřejmě máte právo na úplný výmaz z našich databází a to jak váš profil, tak mailingová databáze pro newslettery. V každém emailu máte možnost odhlásit odběr, stejně tak na svém profilu po přihlášení na portál, máte možnost si nastavit jaké emaily chcete dostávat. Dále máte právo vidět, jaké informace o vás zpracováváme, veškerá vaše data vidíte po přihlášení na svém profilu, víc informací nemáme, ale můžete si požádat o výpis s osobními údaji na našem portálu na info@znamyterapeut.cz, případně můžeme zaslat poštou za manipulační poplatek 100,- Kč.

Náš závazek k zabezpečení dat

ZnamyTerapeut.cz vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete společnosti ZnamyTerapeut.cz, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, ZnamyTerapeut.cz vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním ZnamyTerapeut.cz stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

Zpětná vazba

Prosím, kontaktujte ZnamyTerapeut.cz s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek ZnamyTerapeut.cz, a to e-mailem na adrese info@ZnamyTerapeut.cz

Poslední aktualizace 24.5.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím

https://www.traditionrolex.com/20